top of page

Емблематична за Благоевград сграда ще бъде обновена по спечелен проект

Община Благоевград спечели проект за енергийна ефективност на сградата на бившия Междуучилищен център, който години наред беше в окаяно състояние. Там ще се изгради и модерен Младежки център за извънкласни и културни дейности. Администрацията на кмета Стоянов е спечелила проекта със 100 % безвъзмездни финансови средства. Цялата му стойност е 1 027 000,00 лв


Сградата на бившия Междуучилищен център ще бъде обновена по спечелен проект от Община Благоевград. Целта на кмета Илко Стоянов е да бъдат създадени подходящи условия за поетапното изграждане на модерен Младежки център, където да бъдат провеждани извънкласни обучителни и културни дейности. С реализирането на проекта ще се подобри енергийната ефективност на образователния център, като идеята е да се постигне възможно най-ниско потребление на енергия. В резултат на това ще бъдат постигнати и значителни ползи за околната среда, чрез намаляване на емисиите на въглероден диоксид, което ще доведе и до подобряване на живота на жителите.

Общата стойност на проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“ е 1 027 000,00 лв., 100% безвъзмездни финансови средства, а срокът за изпълнение е 24 месеца. Той е финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Проектът ще се реализира в партньорство с Норск Енерджи, Норвегия.


Югозапад Днес

bottom of page