top of page

Държавата отпуска 106,5 милиона лева за 3700 малки предприятия

От този месец хотелиери, ресторантьори и собственици на малък бизнес могат да кандидатстват за финансиране от държавата


Хотелиери и ресторантьори могат да кандидатстват за допълнителната помощ от 106,5 млн. лв. по процедурата „Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 хил. лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК, предава БТА. От министерството на туризма съобщиха, че парите приоритетно ще се насочат към проектни предложения, които успешно са преминали през етапите на оценка, подадени от кандидати от следните три сектора: "Преработваща промишленост", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети". С осигурените допълнителни средства за наддоговаряне бюджетът на процедурата ще достигне до над 184,6 млн. лв.

Парите са достатъчни за финансирането на близо 3700 малки предприятия. Те ще получат средствата като директна грантова помощ. От тези грантове ще се възползват компании, които вече са кандидатствали, одобрени са, но до момента за тях не са достигали средства. Допълнителното финансиране е осигурено от React ЕU и остатъчни средства от другите оси.

BTA

bottom of page