top of page

Десет милиона дефицит и пълен хаос в МОСВ!


Министерството на околната среда и водите е с 10 млн. лв. дефицит към този момент, съобщи служебният министър на околната среда и водите Асен Личев на пресконференция, на която представи приоритетите си, предава БТА. Заместници на Личев са Емилия Тончева, Петър Димитров и Ренета Колева, а Ваня Григорова е негов съветник за Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/.

Според държавния бюджет за ведомството за една година са определени около 64,5 млн. лв. По думите на министър Личев, при липсата на Народно събрание, което да актуализира бюджета, това се оказва мина. Оказва се, че дефиците има и в големите дирекции като Предприятието за управление на дейностите по околна среда /ПУДООС/. Там нещата също не изглеждат розови - при бюджетът от около 70 млн. лв., дефицитът е близо 24 млн. лв.
Личев твърди, че липсват основни политически и стратегически документи като Националния план за управление на отпадъците за периода 2021 - 2028 г., програмата за околна среда за 2021 - 2027 г. и др. Пълният батак в МОСВ се допълва и от факта, че не са изпълнени ангажиментите на държавата по две наказателни процедури - за рекултивация на депата за неопасни отпадъци; необявяване на защитени зони за местообитание. Според новото ръководство на МОСВ са изплатени само 40 процента от средствата по Оперативната програма по околна среда /ОПОС/. Сключени са 329 проекти, 263 се изпълняват, а 66 са приключени.


"Поискал съм в новия период в оперативната програма да бъде направена мярка за "очовечаване на зоопарковете", каза още Личев. Той ще предложи създаване на огромен СПА център в Овча купел в Плана за възстановяване и устойчивост. "Вървим с бързи темпове към укрепване на ИАОС, защото досега тя е била убита", каза още министърът.


Сред скандалните новини от МОСВ е и тази, че по времето на министър Нено Димов служители в ИАОС са били освобождавани под натиск.


Източник : БТАbottom of page