top of page

Два нови микробуса за нуждите на хора с двигателни проблеми в Община Благоевград

Община Благоевград с два специализирани микробуса за нуждите на хора с двигателни проблеми. Дневен център за деца с увреждения и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания към Община Благоевград ще могат да се възползват от специализирания превоз. Вижте повече


С два нови микробуса за нуждите на потребители на социални услуги разполага Община Благоевград. Те отговарят на всички съвременни изисквания за извозване на хора с двигателни проблеми, като са оборудвани с електрическа платформа с дистанционно управление за трудноподвижни хора.


Единият от автомобилите е предназначен за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, а другият е закупен в изпълнение на проект „Нови социални услуги за деца и младежи в община Благоевград“, Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0024 -С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Второто превозно средство е за нуждите на потребителите на разкритите по проекта Дневен център за деца с увреждания и техните семейства и Дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Ключовете за двата нови автомобила бяха връчени от кмета на Благоевград Илко Стоянов на служители към социалните услуги.

Двата нови микробуса, приспособени за хора в нужда, са първите по рода си, с които разполага Община Благоевград.

bottom of page