top of page

Два дена допълнителен отпуск за ваксинираните учители

По 100 лв върху заплатата за ноември и декември ще получат учителите и непедагогическите специалисти, които тестват учениците два пъти в седмицата. Ваксинираните учители пък ще получават по два дена допълнителен отпуск. Вижте още от новата наредба на МОН


Увеличават с 20 дни основния платен годишен отпуск за непедагогическите специалисти в детските градини и училищата.Това се прави заради дългите периоди на неприсъствено обучение при много болни или при локално епидемично огнище, през които обслужващият персонал в училищата е в принудителна отпуска.

По 100 лева за ноември и декември 2021 г. ще получат учителите и непедагогическите специалисти, които тестват учениците за COVID-19 два пъти в седмицата, за да осигурят присъствено обучение в безопасна среда. За това се договориха Министерството на образованието и науката, работодателските и синдикалните организации в системата на средното образование.


Непедагогическите специалисти получават още два дни допълнителен платен отпуск, ако се имунизират срещу COVID-19. Те могат да ги ползват по свое желание след поставяне на първата и/или на втората доза от ваксината.

Учителите, които се ваксинират, имат пък допълнителни два дни платен отпуск още от лятото.


Югозапад Днес

bottom of page