top of page

Двама от УС на "Югозападно държавно предприятие" в Благоевград са уволнени

Промените започнаха и в Министерството на земеделието, храните и горите
С протоколно решение на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков в органите на управление на държавните предприятия от Закона за горите са извършени промени.

В „Югозападно държавно предприятие”-Благоевград са освободени членовете на Управителния съвет Мария Маринова и инж. Ваня Каменова. Не е ясна причината за освобождаването им.


bottom of page