top of page

Гешев остава. Гласуването във ВСС премина без изненади

"Поведението на Гешев е мутренско, а във ВСС се вършат безобразия", каза председателят на ВКС Лозан Панов. Гешев от своя страна обяви, че нямало да напусне.


Висшият съдебен съвет отхвърли като "недопустимо" искането за отстраняването на главния прокурор Иван Гешев, което бе направено от правосъдния министър. Дебатът продължи близо седем часа и показа, че в лицето на този състав на ВСС Гешев има сериозна опора.

Магистратите решиха да гласуват по предложение формулирано по следния начин: "Оставя без разглеждане като недопустимо внесеното предложение от министъра на правосъдието за отстраняването на главния прокурор Иван Гешев". "За" него гласуваха 12 члена на ВСС, а "против" бяха осем. За да стартира процедурата по отстраняване на главния прокурор са нужни 17 от членовете на ВСС да гласуват със "за". Стоилов обеща, че няма да остави темата за поведението на Гешев да приключи и обеща да внесе въпроса в парламента.

След изложения от министър Стоилов и от главния прокурор Иван Гешев, членовете на Съвета започнаха да обсъждат допустимостта на предложението, а не по същество приложените към него данни и самото предложение. Обсъждат още и, ако решат да разгледат предложението, по каква процедура да се направи това.

Според члена на Прокурорската колегия Стефан Петров, предложението на министър Стоилов трябва да се остави без разглеждане, като недопустимо. По думите му министърът не е легитимиран от закона да прави предложение за освобождаване на главния прокурор. Това можело да се случи само по предложение на петима членове на Пленума на ВСС или трима членове на Прокурорската колегия. Атанаска Дишева от Съдийската колегия заяви, че според нея предложението на министъра е допустимо. Друг представител на колегията - Цветинка Пашкунова, сподели мнението на Дишева, но отбеляза, че има неяснота в правната уредба, което обуславя различни мнения по въпроса. "След като може да издигне кандидатура за главен прокурор, няма пречка министърът да предложи и освобождаване", каза Пашкунова. Според нея може да се вземе решение министър Стоилов да предостави допълнително подробности като дата, място, номер на дело, законови текстове, които са нарушени и други факти и обстоятелства, за установяване на нарушения извършени от главния прокурор. И след това Пленумът на ВСС да извърши собствено разследване и да излезе с решение. Според Огнян Дамянов от Прокурорската колегия, в предложението на министъра няма факти, дата, място и начин на извършване на нарушение от страна на главния прокурор. Като отбеляза, че главният прокурор носи отговорност само за лични действия, а не действия на прокуратурата. Представляващият ВСС Боян Магдалинчев коментира, че министърът на правосъдието има право да внесе предложение за започване на процедура за прекратяване мандата на главния прокурор. "Трябва да го разгледаме, не считам, че трябва да даваме указания" за допълване на предложението, според Магдалинчев. "Днес, видяхме един дебат на процесуална тема, от един орган, който за съжаление крепи основите на "завладяната държава" и има своите фигури в тази структура", заяви председателят на ВКС Лозан Панов. Според него, когато избирателно, по непонятно какви правила и причини, прокуратурата е публикувала информация от СРС-та. С това не се целяла публичност, а се преследвали други цели, като се е била нарушена презумпцията за невиновност и е била унизена институцията на президента. Той каза още, че атаката на прокуратурата срещу президентската институция са започнали много по-рано от акцията в институцията. "Всички видяха, че там влязоха представители на Бюрото по защита, което е лично подчинено на главния прокурор, видяхме въоръжени лица от тази структура", допълни Панов. Панов определи това поведение на Гешев с думата "мутренско". Председателят на ВКС каза още, че "когато във ВСС се вършат безобразия, няма защо да се учудваме", че обществеността, журналисти и политици са реагирали, защото те са задължени да реагират.

Actualno.com


bottom of page