top of page

Германо-Българската търговска камара организира конференция за устойчива мобилност

Германо-Българската индустриално-търговска камара организира конференция, посветена на развитието на устойчивата мобилност в България. С усъвършенстването на технологиите и разработването на автоматизирани превозни средства, цифровизацията и необходимостта от развитие на по-екологичен транспорт, секторът преминава през дълбоки промени. Вижте как може да се запишете за участие


Секторът на мобилността играе важна роля в икономиката и обществото. С усъвършенстването на технологиите и разработването на автоматизирани превозни средства, цифровизацията и необходимостта от развитие на по-екологичен транспорт, секторът преминава през дълбоки промени. Засегнати са редица области като пътната инфраструктура, намаляването на емисиите на CO2, развитие на автомобилната индустрия, интелигентни транспортни системи, дигитализация, иновации и др.

Конференцията предвижда провеждането на два отделни панела с един модератор.


Панелистите (лектори) ще присъстват на място, а всички останали участници ще се включат онлайн. Физически събитието ще се проведе в Launchee - място за онлайн и хибридни събития, семинари и обучения с адрес: ЦУМ, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №2. Конференцията е финансирана и се осъществява с подкрепата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Целта на събитието е да предизвика обща дискусия за бъдещите устойчиви транспортни решения с представители на бизнеса, институциите, неправителствения сектор и академичната общност.

Ще бъдат обсъдени променящите се нужди на потребителите и обществото, както и ще бъдат представени иновациите, които водят до намаляване на негативното въздействие върху околната среда и подобряване качеството на живот с фокус върху градовете. Очаква се да бъдат обсъдени различни гледни точки за бъдещето на мобилността и добри практики, приложими в България.

Включете се в конференция „Развитие на мобилността в България“! 8 септември 2021 г. от 10:00 до 14:00 ч.


Ив. Атанасов,

Югозапад Днес

bottom of page