top of page

В РИМ-Благоевград ще се проведе обучение на тема "Застъпници за природата"На обучението ще се разискват важни за Благоевград теми като какво се случва със строителството на АМ „Струма“ през Кресненския пролом и строителството в местността Рупите? Ето как може да се запишете за участие


В Благоевград ще се проведе обучение „Застъпници за природата“, организирано от Асоциация на парковете в България (АПБ) и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. На 31-и юли от 13.00 ч. в Многофункционалната зала на РИМ-Благоевград ще се дискутират важни теми като инфраструктурни проекти и строителство в защитени територии, ВЕЦ-ове и унищожаване на зелените площи в градовете и др. Участниците в обучението ще могат да се запознаят с Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), Оценка за съвместимост (ОС) и Екологична оценка (ЕО), както ролята на Закона за устройство на териториите (ЗУТ) в природоопазването.


Лектори в обучението са едни от най-опитните природозащитници в България: Тома Белев и Симеон Арангелов от АПБ в България и Андрей Ковачев и Петко Цветков от СДП БАЛКАНИ.

Участието е безплатно.

Обученията „Застъпници за природата“ (https://priroda.parks.bg/) се организират в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.

Ц. Митова

bottom of page