top of page

В кои детски градини все още има свободни места в Благоевград?Община Благоевград информира, че почти всички места за първа група на детските градина в Благоевград са попълнени. Единствените останали свободни работни места са в

ДГ № 4 „Роса“ (5 свободни места), ДГ № 12 „Алени макове“ (4 свободни места), ДГ „Синчец“ (6 свободни места)


Свободни места има и в разновъзрастовите групи във филиалите в селата Церово, Покровник, Изгрев, Зелен дол, Рилци.

bottom of page