top of page

Все още има свободни места в детските градини в Благоевград

От Общината информират, че в града има 14 свободни места в детските градиниВсе още има свободни места в детски градини в Благоевград. Това са ДГ № 4 „Роса“ (5 свободни места), ДГ № 12 „Алени макове“ (3 свободни места), ДГ „Синчец“ (6 свободни места).


Свободни места има и в разновъзрастовите групи във филиалите в селата Церово, Покровник, Изгрев, Зелен дол, Рилци.


bottom of page