top of page

Великденски благотворителен търг се проведе в Благоевград

Родители на младежи с увреждания и дирекция "Социална и жилищна политика" в Община Благоевград организираха великденски благотворителен търг. Събраните средства ще бъдат насочени за кинезитерапевтични процедури в помощ на хора с увреждания.

Великденското кулинарно събитие бе организирано съвместно с родители на младежи с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница“ и Дирекция „Социална и жилищна политика“ към Община Благоевград. Гости на събитието бяха кметът на Благоевград Илко Стоянов, директорът на "Социална и жилищна политика" Емилия Халилова, секретарят на Община Благоевград Дейвид Арабаджиев, както и началникът на финансите в Община Благоевград Борислав Механджийски.

В рамките на търга се продаваха хранителни продукти със сертификат, предоставени от местни производители.

Събраните средства ще бъдат насочени за прилагане на трудотерапия. Трудотерапията е активен кинезитерапевтичен метод, при който се ползва системно трудова дейност, съобразена с вида заболяване, фазите му и функционалното и психичното състояние на човека. Чрез нея се цели максимално възстановяване на организма, коригиране на недостатъците в емоционално-волевата сфера, развиване на двигателни умения и формиране на личността чрез развиване на трудови умения.Ив. Атанасов,

Югозапад Днес

bottom of page