ВАС даде разпоредбите за принудителна полицейска регистрация на КС

Върховният административен съд вижда противоречие между Закона за МВР и Конституцията, съобщиха от ВАС.

Върховният административен съд внася в Конституционния съд разпоредбите за принудителната полицейска регистрация, тъй като вижда противоречие между Закона за МВР (ЗМВР) и Конституцията, съобщиха от ВАС. В разпоредбите се предвижда органите на МВР да извършват полицейска регистрация на привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер. Органите на досъдебното производство са длъжни да предприемат необходимите мерки за извършване на регистрацията от полицейските органи, която предвижда да се направи снимка на лицето, снемане на отпечатъци и вземане на ДНК проба. А при негов отказ това става принудително.

Процедурата, предвидена в чл. 68, ал. 1 и ал. 5, изр. 2 от ЗМВР, е служители на една и съща структура – МВР, да могат да привлекат лице като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер и след това са задължени да извършат полицейска регистрация на това лице. Не е предвидена обаче възможност за преценка за вида на престъплението, Нито с каква обществена опасност е човекът.


Не е предвиден и контрол от независим орган, както и защита на лицето срещу извършваната полицейска регистрация. В случаите на несъгласие е достатъчно формалното разрешение на съда. Съдът следи само дали лицето е привлечено като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер и дали има искане за това от полицейски орган. В това производство обаче обвиняемият не участва и няма възможност да обжалва разрешението, казват от ВАС.