top of page

България регистрира рекордна смъртност през последната година

В Благоевград и Дупница също има известно увеличение на смъртността през първото тримесечие на 2021г. Най-високата смъртност у нас е регистрирана в ТърговищеЗа година броят на смъртните случаи в страната се увеличава с 8754, или с 33.8 процента. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на 2021 година.

Според статистиката през второто тримесечие (от 14-а до 26-а седмица) на 2021 г. броят на умрелите хора е бил 33 945, а коефициентът на обща смъртност (броят на умрелите лица на 1000 души) е бил 19.8‰. Данните сочат още, че смъртността при мъжете е била по-висока (21.4‰) в сравнение с тази при жените (18.3%).

Спрямо първото тримесечие на годината броят на смъртните случаи намалява – с 2601, или със 7.1 на сто.

Най-голям брой починали от 5 години насам

Най-висока смъртност през второто тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 14-ата седмица (5 – 11 април) – 3752, или 28.5 на 1000 души от средногодишното население. Това е и най-високата стойност за второто тримесечие през периода 2016 – 2021 година. Най-малко смъртни случаи през разглеждания период има през 24-тата седмица – 1967 лица, или 14.9‰.

През второто тримесечие на периода 2016 – 2021 г. възрастовото разпределение на умрелите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдаваме нарастване на относителния дял на умрелите във възрастовите групи от 70 до 84 години.


Най-висока смъртност – в Търговище

Във всички области на страната се наблюдава увеличение на абсолютния брой на умрелите лица през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 година.

С най-висок прираст са областите Търговище (56.0%), Ловеч (45.8%), Добрич (45.7%), Пловдив (44.6%) и Русе (43.9%), а с най-нисък – Сливен (10.6%), Видин (12.6%), Ямбол (14.9%), Кюстендил (18.6%) и Габрово (19.7%).

През второто тримесечие на 2021 г. в сравнение с първото тримесечие в двадесет и четири области на страната се наблюдава намаление в броя на умрелите хора. С най-голямо намаление са областите Кюстендил (-21.7%), Бургас (-16.9) и Плевен (-15.8%). В останалите четири области е налице увеличение – Търговище (10.8%), Пловдив (2.8%), Ловеч (1.4%) и Русе (0.2%).


В Благоевград има леко увеличение на смъртността в сравнение с предходни години, но според НСИ то се дължи на ковид епидемията. От началото на годината до юни в Благгоевград са починали 1291 души.


Източник: НСИ

Е. Георгиева
bottom of page