top of page

Близо 9000 четвъртокласника с шестици на националното външно оценяване

Благоевград не е сред областите с най-високи резултати



Много добър (5) е средната оценка на националното външно оценяване след IV клас. Тя важи както за изпита по български език и литература, така и за изпита по математика. Средният брой точки по двата предмета e съответно 37,25 и 31,57 от максимум 50, съобщи МОН. На изпитите са се явили 98% от четвъртокласниците. С две отлични оценки са 8919 ученици, а с две слаби – 2393.


Регионите с най-високи резултати и по двата предмета по традиция са София, Смолян, Варна и Русе.Училищата с най-високи резултати по български език и литература са само от столицата. Сред отличниците по математика са също училища от Стара Загора, Русе, Пазарджик, както и основно училище от село Труд.



Резултатите по български език и литература показват, че учениците имат добри знания от началните класове и демонстрират отработвани в годините умения-пренасяне на думи, строеж на думите, пунктуация в края на изречението и степенуване на прилагателни. Някои от децата се затрудняват с правописа на предлозите „с“ и „в“.


Близо две трети от четвъртокласниците са работили сравнително добре по творческата задача, но създаването на цялостен, свързан и граматически правилен текст продължава да е предизвикателство. Подобни са и наблюденията върху резултатите по математика. Във висока степен са усвоени аритметичните действия и учениците успешно решават познати задачи – за лице на правоъгълник, разпознаване на прав ъгъл, текстови задачи. Затрудняват ги задачите, които изискват мислене – избор на най-рационалния път за решаване, извличане и обработка на информация от таблици и схеми, пространствена ориентация.


Предстоят конкретни анализи на индивидуално, училищно и регионално равнище, както и планиране на адекватни мерки за преодоляване на констатираните слабости и пропуски. Особено внимание ще се обърне на подготовката на децата с резултати под 25 точки.

Индивидуалните резултати от изпитите вече са видими ТУК. Системата визуализира три полета – реалния брой точки от съответния тест, този резултат като процент от максималния брой точки, както и оценката по шестобалната система. Резултатите, вписани във второто поле, ще бъдат отразени и в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Източник: МОН

bottom of page