top of page

Близо 52 000 ученици се явяват на матури по математика

Учениците от VII и X клас ще се явят на национално външно оценяване по математика
Националното външно оценяване на седмокласниците ще се проведе в 1699 училища. За първи път през тази година ще се проверят знанията и в X клас. Изпит ще има в 999 училища за над 51 600 ученици. Националното външно оценяване за X клас започва в 8 часа, а за седмокласниците - в 9 часа. Изпитът в седми клас е в две части. В първата част в рамките на един час учениците решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест - с кратък свободен отговор и една - с разширен свободен отговор. Изпитът за десетокласниците продължава 90 минути. За това време те трябва да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза.

Учениците ще се допускат на изпитите с маски и срещу документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). Изисква се всеки да носи със себе си прозрачен плик, в който да сложи личните си вещи. В една зала ще работят не повече от 10 деца. Подготвени са изпитни зали за карантинирани ученици. Към 15 юни те са 16 седмокласници и 49 десетокласници.


На изпитите може да се ползва химикалка с черно мастило, молив и гума, а за изпита по математика - също линия, пергел, триъгълник. Ако ученикът е с нарушено зрение, са разрешени брайлова машина, брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства. Изпитната зала и сградата могат да се напускат след първите 60 минути от началото на изпита, в случай че ученикът е приключил окончателно и е предал изпитната си работа. Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.

bottom of page