top of page

Благоевград с одобрен проект "Патронажна грижа+" за едва 129 души в затруднено положение


Проектът е на стойност около 907 000 лв и е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Програма "Патронажна грижа" + действа на територията на над 20 общини у нас. Прави впечатление, че малки общини като Самоков, Първомай и др. са кандидатствали много по-рано и са успели да усвоят почти същата сума. В Кюстендил например осигуряват патронажна грижа за 262-а души по същата програма.От общината не са посочили например, че проектът " Патронажна грижа+" представлява 100 % безвъзмездна финансова помощ от програмата "Развитие на човешките ресурси".


Целите на проекта са осигуряване на интегрирана подкрепа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора и осигуряване на защитена среда за потребителите и персонала, в социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Благоевград. В сайта на община липсва информация кои ще са получателите на тези услуги, освен, че те ще бъдат 129 човека.

След справка в ИСУН открихме, че ползвателите на "Патронажна грижа+" би трябвало да бъдат одобрявани по следните критерии:


  • Хора с увреждания;

  • Хора с хронични заболявания;

  • Лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;

  • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация;

  • Възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване;

  • Лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, за които има социална необходимост от социални услуги;

  • Лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

От общината съобщават, че одобрените по програмата ще получават мобилни здравно-социални услуги в дома си от наети за целта домашни помощници и медицински сестри. В същия период, във всички социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на Благоевград ще се прилагат допълнителни мерки за превенция от COVID-19, в това число: дезинфекция на сградния фонд, осигуряване на лични предпазни средства, безплатно тестване за COVID-19 на служителите и потребителите на услугите, осигуряване на допълнителен персонал при необходимост.


Програми като тази отварят и нови работни позиции- в община Кюстендил например, където "Патронажна грижа+" действа от април месец се търсеха кинезитерапевти, медицински сестри, психолози, шофьори и др. От община Благоевград все още не са обявили свободни работни места по програмата.


bottom of page