top of page

Благоевградската детска градина "Ведрица" с иновативна работа по "Еразъм+"


Благоевградската детска градина "Ведрица" продължава да бъде първенец по иновативни дейности по програма "Еразъм+". Този път проектът е на тема "Позитивни учители-щастливи деца" и е изцяло насочен към създаване на позитивна среда в образователния сектор. Вижте как


Настоящият проект, по който работи Детска градина №1 „Ведрица“ е на тема „Позитивни учители–щастливи деца“. Целта и дейностите са съобразени с Европейския план на детската градина и приоритетите на Програма „Еразъм+“. Насочени са към създаване на позитивна среда за щастливи и удовлетворени участници в образователния процес. В тази връзка предстои да се проведе мобилност с посещение на обучителен курс в Европейска страна.

Четирима педагогически специалисти ще се запознаят с технологията на съвременните подходи за осигуряване на практическо, екипно, вдъхновяващо и стимулиращо педагогическо взаимодействие. Участието с дейностите по проекта са свързани с апробирането на нови идеи във взаимодействието в екипната работа в ДГ, с децата и родителите.

Овладените нови подходи, методи, техники и опита на други европейски държави, ще допринесат за създаване на позитивни взаимоотношения и сътрудничество между участниците в образователния процес.


Югозапад Днес

bottom of page