Бивш член на ЦИК с пет трудови договора?


Бившата заместник-председателка на ЦИК Таня Йосифова, отговаряща за областите

Благоевград, Перник и Кюстендил се оказа една от най-заетите жени в държавата.

След справка се вижда, че Йосифова е с цели пет трудови договора- през месец

ноември, 2108-а тя е избрана за ръководител на катедра „Гражданско-правни науки“ в

ЮЗУ, назначена по (евентуално) трудов договор, тъй като тази длъжност не може да се

заема по граждански договор. В същото време обаче, след проверка Йосифова е и:

преподавател по Право на трудов договор в юридическия факултет на УНСС,

преподавател по Право на трудов договор в Юридическия факултет на ЮЗУ,

преподавател по Право – (евентуално) на трудов договор, в Юридическия факултет на

полицейската академия – ВИПОНД.


През 2019-а пък назначена в ЦИК по предложение на квотата на „Обединените

патриоти". На практика, по закон, член на ЦИК няма право да заема друга

ръководна длъжност- в случая длъжността й като ръководител катедра в ЮЗУ е била несъвместима с тази на заместник-председател на ЦИК.

С оглед на чл. 50 (3) т.3 в Изборния кодекс се постановява, че член на ЦИК не може да бъде лице, което е наето по трудово или служебно правоотношение, освен като преподавател. Така ръководителката на катедра в ЮЗУ де факто влязла в нарушение на закона.


Не е ясно и как с толкова многобройни длъжности бившата вече заместник-

председателка на ЦИК е работила по всеки от трудовите си договори, при положение, че ръководните длъжности по закон изискват постоянно да си на работното си място?

Това от своя страна показва, че Йосифова вероятно е била и в нарушение на изискването за 8-часов работен ден, тъй като законът поставя рамки на полагане на труд до определен предел на човешките възможности. Тук възниква въпросът доколко

подобни нарушения са добре за репутацията на институцията, която съществува, за да

осигури честни и законни избори?


Напомняме, че членове на ЦИК се избират с мандат за пет години, а заплатите им

изглеждат така : за председателя - колкото министър (в момента 5035 лв. без

добавката за стаж), за заместниците му и за секретаря - 90% от тази сума, за

останалите - 85 на сто (4279,75 лв.). ЦИК не пропуска да си отпуска 13-а и 14-а заплата, а бонусите за облекло и храна също изглеждат привлекателни. Парите растат

постоянно, защото се изчисляват на базата на средната заплата в обществения сектор.


През последните години, ЦИК не се радва на особена популярност- всеки, който

наблюдава заседанията им може да усети напрегната обстановка, неприятни кавги и

атмосфера като в народното събрание. Някои от членовете й пък карат втори, че

и трети мандат, което също оставя впечатлението, че най-опитните „изборджии“ в

страната явно са незаменими.