top of page

Без драми с МОСВ и изготвянето на ПИРО-то в Община Благоевград

Вчера стана ясно, че Министерството на околната среда и водите е върнало Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград за периода 2021-2027 година. Причината е рутинна процедура, която се наложила на почти всички общини у нас. Всичко по изготвянето на важния документ тече в срок и по план, съобщиха от Община Благоевград. Вижте ощеБез пропуски и драми в изготвянето на ПИРО-то на Община Благоевград в частта околна среда и екология. Вчера стана ясно, че от МОСВ са върнали важния документ на Община Благоевград, касаещ биологичното разнообразие на защитените територии заради рутинна процедура. Специфичната оценка за въздействие ще бъде изготвена в срок и допълнена към Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград за 2021-2027 година, съобщиха за "Югозапад Днес" от Община Благоевград.

Припомняме, че основно изискване по отношение на ПИРО за периода 2021-2027г. е прилагането на интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики. Интегрирането на различни сектори като жилищно строителство, транспорт, заетост, качество на околна среда и др. са предпоставка за създаване на добро ПИРО.


Важният документ ще бъде като "лична карта" на Благоевград в следващите седем години. С всички проекти, заложени в него ще може да се кандидатства за евро пари по различни направления. Идеята е да се заложат най-горещите и належащи проблеми на жителите на Община Благоевград, за да може после да получим и средства, които да помогнат реално на живущите тук.


Община Благоевград пък е една от малкото общини, които не разчитат на консултанти и сама изготви ПИРО-то си.И. Атанасов,

Югозапад Днес

bottom of page