top of page

АУБ с две нови специалности


"Съвременен език и култура" и "Кино и творчество в медиите" са двете нови специалности, които настоятелството на АУБ одобри


Настоятелството на Американския университет в България (АУБ) одобри откриването на две нови специалности – „Съвременен език и култура“ и „Кино и творчество в медиите“, обяви 5-годишния страрегически план, като формулира шест основни насоки за развитието на университета, и гласува единодушно бюджета за следващата фискална година. Настоятелството потвърди стратегическата значимост на новосъздадения Център за информация, демокрация и гражданство към АУБ, който със серия от проекти ще подпомага демократичноторазвитие и гражданското общество в България и в региона на Югоизточна Европа.

В своето обръщение председателят на Настоятелството на АУБ Майкъл Марвин посочи: „Бих искал да благодаря на всички в университета за успешния семестър и за постоянните им усилия да запазят уникалния дух на АУБ, въпреки всички предизвикателства, пред които се изправиха през последните няколко години. От Настоятелството сме горди и благодарни, че сме част от тази невероятна общност и с нетърпение очакваме още много постижения, докато работим усилено за изпълнение на стратегическия план на АУБ.“

М. Марвин обобщи шестте основни стълба, залегнали в амбициозния 5-годишен план за развитие на АУБ. Те включват:

·Надграждане на традиционната система за обучение в американски стил, за да затвърди връзката между студенти и преподаватели и да мотивира предприемаческия дух;

·Интегриране на бакалавърските програми в един общ модерен и технологичен кампус в Благоевград;

·Насърчаване на ефективността на демократичните ценности чрез създаване на Център за информация, демокрация и гражданство, неразделна част от АУБ;

·Задържане и привличане на международни преподаватели с практически и академичен опит в сферите, в които преподават;

·Увеличение на студентския състав с 50% през следващите 5 години при запазване на високото ниво и разнообразието на приетите студенти;

·Осигуряване на повече възможности за учене през целия живот и на програми за следдипломно обучение в кампуса на АУБ в София, както и разширяване на системата за дистанционно обучение за работещи професионалисти.

Работата по осъществяване на стратегическия план вече е започнала. Миналата седмица АУБ официално откри Центъра за информация, демокрация и гражданство и обяви новоназначения директор Тихомира Дончева. Сред основните приоритети на центъра са да насърчава хората да участват в гражданската култура, да гласуват, да се информират, да се ангажират с темите, които ги интересуват. Очаква се дейностите на новия център да стартират в началото на следващата академична година.

bottom of page