top of page

Армията търси гвардейци

Със заповед на министъра на отбраната Георги Панайотов е обявен конкурс за заемане на 24 войнишки длъжности в Националната гвардейска част. В него могат да участват български граждани, завършили средни или висши училища. Длъжностите са за гвардейци, озвучител, шофьори и др. Вижте как да кандидатстватеСъс заповед на министъра на отбраната Георги Панайотов е обявен конкурс за заемане на 24 войнишки длъжности в Националната гвардейска част (НГЧ). В него могат да участват български граждани, завършили средни или висши училища. Длъжностите са за гвардейци, озвучител, шофьори и др. В срок до 7 октомври 2021 г. кандидатите за приемане на военна служба в НГЧ трябва да подадат заявление до нейния командир чрез структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) по местоживеене на постоянния си адрес.

Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.). Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част на 25 и 26 октомври. Ив. Атанасов,

Югозапад Днес

bottom of page