top of page

Акция по събарянето на незаконни постройки в Благоевград

Край на незаконните сгради в Благоевград! От Общината започнаха акция по събарянето на незаконни и грозно рушащи се постройки в града. Няма да има прошка и за сградите без необходима документация. Вижте ощеОбщина Благоевград стартира процес по поетапно премахване на незаконни постройки на територията на града.В резултат на заповед за принудително изпълнение започна разрушаването на пристройка, намираща се до старата автогара, в района на “Кончето”.

Дейностите се извършват от фирмата изпълнител на обекта със специализирана техника.

Предстои да бъдат съборени още постройки в Централна градска част и кварталите на Благоевград, които не отговарят на нормативните изисквания.

Служители на дирекция „Устройство на територията“ към Община Благоевград извършват непрекъснати проверки на различни обекти. При констатиране на липса на необходимата документация за конкретни сгради, се издават заповеди за премахването им. При неспазването на срока за доброволно изпълнение се предприемат действия по принудително премахване на незаконните строежи.


Ив. Атанасов,

Югозапад Днес


bottom of page